д-р Маргарита Стоименова

д-р Маргарита Стоименова завършва Стоматологичен факултет-София.Има дългогодишен опит като зъболекар в областта на терапевтичната,протетичната и детската стоматология.Непрекъснато се самоусъвършенства като посещава различни практически курсове и лекции в сферата на денталната медицина.