Случай №3-Лечение на зъб(пулпит)+слагане на пломба