Коронки и мостове

    Коронки

Чрез зъбните коронки се възстановяват разрушени в по-голяма степен зъби.Зъбите подлежащи на обличане с корона трябва да са с качествено проведено кореново лечение,т.е да нямат изменения извън корена(гранулом).Ако зъбът подлежащ на обличане с корона е частично разрушен,предварително трябва първо да бъде възстановен от зъболекаря чрез пломба и чак след това вече ще може да се пили за корона.

Етапи за изработване на една коронка:

1.Зъболекарят взима предварителен отпечатък от зъба подлежащ за изпиляване за коронка.Този отпечатък служи за направата на временна(пластмасова)корона на вече изпиленият зъб.

2.Поставяне на упойка(ако зъба е жив).Зъбът се изпилява околовръстно от всички страни.Отнема се около 1,5-2 мм зъбна тъкан(в зависимост от материала от който ще се изработи короната-метал,металокерамика,цирконий).

33

3.Взимане на отпечатък от изпиления зъб и определяне на цвета на бъдещата корона от зъболекаря.Отпечатъкът се изпраща на зъботехник,който ще я изработи в рамките на 7 до 10 дни.

4.Прави се временна пластмасова корона от зъболекаря от предварително взетия отпечатък(виж т.1).

5.Циментиране на пластмасовата корона с временен цимент.

6.След 7 до 10 дни готовата корона се циментира с постоянен цимент върху зъбното пънче. 34

Зъбните корони могат да бъдат изработени от метал,металокерамика,цирконий+керамика.

Металните корони се изработват от неблагородна сплав или от благородна(злато).С такива корони обикновено се обличат кътниците(дъвкателните зъби).Не се препоръчва използването им за предни зъби тъй като са неестетични.

 

35

При металокерамичните корони скелетът е изработен от метал(от неблагородна или от благородна сплав),а върху него се поставя керамиката,която възпроизвежда формата и цвета на зъба.

Металокерамика Металокерамика Металокерамика

 

 

При циркониевите корони скелетът е изработен от цирконий и върху него се поставя керамиката.Цирконият е сиво-бял преходен метал,подобен на титана.Не се среща в природата като метал,а се добива от минерала циркон.Предимствата на циркония са,че е биологично поносим,не дразни венеца и най-вече е по-естетичен спрямо металокерамиката.

36                                        37

 

   Мостове

Зъбен мост

Зъбните мостове възстановяват дефектите на зъбната редица,когато имаме запазени крайни зъби.Те могат да бъдат различни по големина:при липса на един зъб и ангажиране на съседните два,до обхващане на всички налични зъби(т.нар подкова).Хубаво е зъбите които се пилят за коронки или мостове да останат живи.Дали ще останат зъбите живи зависи най-вече от квалификацията на зъболекаря и разбира се от конкретният случай.Никой зъболекар не може да даде гаранция дали един умъртвен зъб под коронка или мост след време няма даде усложнение(гранулом)и да се стигне до неговото вадене.ка

Етапите за изработване на един мост са същите като при изработването на една коронка(виж по-горе).Материалите от които се правят зъбните мостове са :метал,металокерамика,цирконий+керамика.

Металокерамичен мост Металокерамичен мост 38